referentie
Testimonial Cognitieve gedragstherapie

"Als arts en reumatoloog meen ik dat psychotherapie zeker nuttig kan zijn bij mensen met chronische pijnsyndromen zoals fibromyalgie. Gezien mevr. Anne-Lize Stassen een speciale interesse heeft voor CGT (cognitieve gedragstherapie) verwijs ik graag mijn patiënten naar haar zo ze hiervoor open staan."

Dr Jan Lenaerts

Counseling gebaseerd op cognitieve gedragstherapie:
we werken samen, in-team!

Problemen?

Mentaal welzijn is van cruciaal belang om te kunnen functioneren, het is de basis van waaruit alles vertrekt. Maar ‘functioneren’ alleen is niet voldoende. Leven is niet alleen over-leven. En dat kan je leren. Je kan leren beter in het leven te staan, om veerkrachtiger te zijn, om meer in je kracht te staan, beter met pijn om te gaan, meer licht in het leven te zien… Kortom: je kan ‘leren’ om gelukkiger te zijn. 

Hou een steekproef over wat mensen het liefste willen, en een terugkerend antwoord zal zijn: 
‘gelukkig zijn’.
We willen zò graag gelukkig zijn. We koesteren het vaak als een wens, in de hoop dat die ooit zal uitkomen. Soms kan die wens heel prangend en uitdrukkelijk zijn, en daar is al veel over gezegd en geschreven. Maar of geluk nu ‘té graag’ gewild is of niet, feit blijft dat de mens daar intrinsiek naar streeft. Alleen: heel vaak lukt dat niet zo goed. Om uiteenlopende redenen en gebeurtenissen, die voor iedereen een andere zwaarte hebben, en die voor iedereen andere gevolgen hebben.

Wat nu?

Counseling op basis van cognitieve gedragstherapie speelt kort op de bal, met doelgerichte acties, op maat van de cliënt. Het is een wetenschappelijk onderbouwde therapie, die door artsen wordt aangeraden om op korte termijn grote druk van de ketel te halen als je potje even overkookt.

In deze therapie staat wat we geleerd hebben door ervaring (de zogeheten ‘cognities’) centraal. Kort samengevat zijn dit de belangrijkste pijlers van deze aanpak:

 •   Het  is een probleemgerichte aanpak: het concrete probleem wordt aangepakt
 •   Het is kortdurend: zo snel als het kan, zo lang als nodig
 •   Het is gestructureerd en doelgericht: volgens een afgesproken behandelplan
 •   Actiegericht: van de cliënt wordt zelfstandigheid en een zekere mate van zelfredzaamheid verwacht, zowel tijdens de sessies als bij het maken van huiswerk
 •   ‘In-team’: de therapeut en de cliënt slaan de handen in elkaar en zijn een team
 •   De therapie heeft een wetenschappelijk karakter, de behandelresultaten worden zoveel mogelijk ob-jectief gemeten
 •   Educatief, de cliënt leert zodat terugval wordt gereduceerd

 

 Kan ik helpen?

Als je je herkent in onderstaande problematieken, dan kan ik je wellicht helpen. Graag.
Deze aanpak werkt goed bij:

 •   Angststoornissenen trauma-en stressgerelateerde stoornissen
 •   Depressieve-stemmingsstoornissen en verwante stoornissen
 •   Voedings-en eetsstoornissenen en middelgerelateerde stoornissen
 •   Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen ( burn-out, CVS, fybromyalgie…)
Ben je op zoek naar een luisterend oor en wil je graag weten wat ik voor je kan betekenen? Neem dan gerust contact met me op.