Mentaal welzijn

Je mentale welzijn versterken dankzij een counselor

Wanneer je je goed voelt, functioneer je beter: in je thuisomgeving, maar ook op school of op je werk. Jammer genoeg loopt het niet altijd zo vlot als je zelf zou willen. Een laag zelfbeeld, ingrijpende gebeurtenissen als rouw of een echtscheiding, verdriet of boosheid kunnen je geluk behoorlijk in de weg staan. Bovendien leven we in een maatschappij waarbij je dagelijks overspoeld wordt door berichten en afbeeldingen van ‘perfecte’ levens. Heb jij het gevoel dat je met onverwerkte emoties zit, of vind je het moeilijk om je emotionele evenwicht te bewaren? Dan kan een counselor soelaas bieden.

Bij CoCoun Consulting vinden zowel jongeren als volwassenen ondersteuning in de uitdagingen die ze ondervinden. Vanuit mijn ruime ervaring help ik je als counselor in nauwe samenwerking met andere zorgverleners je terug op weg. Dat gebeurt steeds vanuit een bredere context, waarbij eventueel ook je naasten worden betrokken. Bij CoCoun vind je een plek om tot rust te komen en hernieuwde veerkracht en energie te vinden. Om even op pauze te drukken, om vervolgens weer verder te gaan.

CoCoun is met name gespecialiseerd in counseling op het vlak van:

  •  De begeleiding van neerslachtige/depressieve jongeren en dit met behulp van ABFT. Deze therapie, die staat voor Attachment Based Family Therapy, is gebaseerd op de gehechtheidstheorie en betrekt het hele gezin om de banden tussen familieleden sterker te maken. Het ‘gezin’ wordt in deze therapie gezien als medicijn om de jongere te helpen.
  •  De ondersteuning van ouders die bezorgd zijn om hun kinderen wanneer deze met moeilijkheden kampen. CoCoun heeft altijd een verbindende rol en heeft als doel mensen weer korter bij mekaar te brengen.
  •  Rouwverwerking.
  •  CoCoun leert psycho-educatie, hoe ga ik om met mijn angsten, hoe vergroot ik mijn zelfvertrouwen? Hoe wordt ik assertiever ? Wat kan je als ouder doen om je kind te helpen? We maken samen concrete stappenplannen
  •  Het ontmaskeren van patronen die ertoe vaak dezelfde keuzes maakt die misschien niet  de gelukkigste keuzes zijn ? CoCoun helpt je deze patronen te doorbreken.

De CoCoun-aanpak:

Als counselor spelen we een tijdelijke rol in het leven van een kind, jongere of volwassene, zijn of haar belangrijkste zorggevers zijn er altijd. Vanuit die visie vertrekt iedere behandeling bij CoCoun. Daarom betrekken we de nabije omgeving van de persoon in kwestie nauw bij de behandeling.
Dat kan bijvoorbeeld via ABFT.

Bij de opstart van een ABFT-traject overlopen we steeds hoe het traject verder zal verlopen en wat je van onze rol als counselor en de therapie mag verwachten. 

Er is steeds tussentijds telefonisch contact mogelijk tussen de verschillende afspraken.

Wil je graag meer weten over wat een counselor voor je kan betekenen?
Maak vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek.